Utsättning
Mängdreglering

Vi har mätt sverige sedan 1994

Våra tjänster

Mängdreglering

Mängdreglering

Beräkning av en teoretisk mängd efter MER (Mät- & ersättningsregler) är tidskrävande och mer komplicerat än vad man kan tro.

Läs mer

Tunnelmätning

Tunnelmätning

Geocon har mer än tjugo års erfarenhet av gruvdrift och tunnelbyggen från uppdrag i Norden.

Läs mer

Produktionsmätning

Produktionsmätning

Vi kan erbjuda mättjänster för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, bland annat byggnader, broar, vägar, järnvägar och ledningsdragning.

Läs mer

Laserscanning

Laserscanning

Genom att använda den senaste tekniken hjälper vi våra kunder att skapa en digital tvilling genom att skanna byggnader och på så sätt säkerställa korrekta ytor och annan data.

Läs mer

Projekteringsmätning

Projekteringsmätning

Vi utför alla typer av inmätningar och har lång erfarenhet av projekteringsinmätningar och arbetar tillsammans med ledande projektörer och samhällsplanerare.

Läs mer

Drönare

Drönare

Geocon har alla tillstånd som krävs för att flyga drönare, och gör dagligen uppdrag som till exempel inmätningar, Volymberäning av upplag, 3D-modeller & inspektioner av vindkraftverk.

Läs mer

Lägeskontroll

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att en byggnad eller anläggning kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

Läs mer

Utstakning

Utstakning

Utstakning innebär att byggnad som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken.

Läs mer

Sättningsmätning

Sättningsmätning

Vi har erfarenhet av noggranna sättnings- och kontrollmätningar på byggnader och anläggningar.

Läs mer

Geocons historia

1994 etablerade Börje Andersson och den kunnige mätteknikern Eddie Blom Geocon AB. Bolaget fick tack vare bra entreprenörskap och gedigen erfarenhet en osannolikt fin start.

Västkustbanan, Öresundsbron, Gruvmätning Boliden. Ölandsbron och Citybanan i Malmö är några av de prestigeprojekt som bolaget och – vid den tidens ca 40 mättekniker – har varit med och skapat.

Några minnesvärda händelser var när Börje var med och tog fram RTK-tekniken i Sverige tillsammans med Spectra, som sedan köptes upp av Trimble.